Przygotowujemy się do uroczystości nadania imienia szkole.

Powiększ obraz

Szkolenie pocztów sztandarowych…
Wybór uczniów nieprzypadkowy – trzeba sobie zasłużyć i godnie reprezentować szkołę

Drukuj