“Raz, dwa, trzy … drukujeMY! – Poznajemy techniki projektowania w technologii 3D”

W tym tygodniu uczniowie klasy V w ramach przeprowadzonego projektu: “Raz, dwa, trzy … drukujeMY! – Poznajemy techniki projektowania w technologii 3D” zapoznali się z podstawami technologii druku 3D. Wprowadzone zostały podstawowe pojęcia np. przedstawiona została budowa drukarki i jej zasada działania, materiały do druku i przykładowe zastosowania. Dużą uwagę poświęcono również prawidłowemu tworzeniu modelu.

 

Drukuj