Harmonogram spotkań z rodzicami

Spotkania z rodzicami:
11.09.2019 – informacja o ocenach i zachowaniu
09.10.2018 – informacja o ocenach i zachowaniu
11.12.2018 – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na I semestr
22.01.2020 – informacja ocenach na I semestr
18.03.2020 – informacja ocenach i zachowaniu
20.05.2020 – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku