Seminarium nauczania o Holocauście w Paryżu

Powiększ obraz

Miło nam oznajmić, że nauczyciel z naszej szkoły p. Honorata Zych będzie uczestnikiem międzynarodowego seminarium w Paryżu na temat nauczania o Holokauście w ramach projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”. Z Polski zostało wybranych 20 nauczycieli na podstawie napisanego wniosku. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy oraz wymiana doświadczeń pomiędzy edukatorami, trenerami oraz specjalistami i nauczycielami na rzecz przełamywania stereotypów, budowania porozumienia w dialogu kultu

Drukuj