Stołówka

Wszystkie posiłki są przyrządzane w naszej szkolnej kuchni.

Zapewniamy śniadania (2,50 zł), obiady (4,00 zł).

Godziny posiłków:

Śniadania wydawane są w godz.:
  • 9.00 – 9.20 – dla dzieci 5 – 6-letnich
  • 9.15 – 9.35 – dla dzieci 3 – 4-letnich
  • 9.35 – 9. 45 – dla kl. 1-8
Obiad wydawany jest w godz.:
  • 11.20 – 11.35 – klasy 1-3
  • 11.35 – 11.50 – klasy 4-8
  • 12.00 – 12.30 – oddziały przedszkolne

Jadłospis tygodniowy znajduje się na tablicy ogłoszeń i w budynku przedszkola.


Wymagania dla żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach:

https://ncez.pzh.gov.pl/aktualnosci/wymagania-dla-zywienia-zbiorowego-dzieci-i-mlodziezy-w-przedszkolach-i-szkolach