Święta Majowe

Przed nami majowe dni świąteczne:
1 maja: Święto Pracy – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy
3 maja: Święto Narodowe Trzeciego Maja – 228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
2 maja: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą
PAMIĘTAJMY
NARÓD, KTÓRY ZAPOMINA O HISTORII WŁASNEJ OJCZYZNY
TRACI SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ I SKAZANY JEST NA ZAGŁADĘ:
PATRIOTĄ – POLAKIEM SIĘ JEST, A NIE BYWA…

 

 

Drukuj