Szkoła trenerów procesu wspomagania

Powiększ obraz
Uczestniczymy w kolejnym projekcie MEN pn: Szkoła trenerów procesu wspomagania
W związku z tym Panie Małgorzata Kałuża i Emilia Sobecka uczestniczą w szkoleniach dotyczących kompetencji kluczowych tj.:

• cyfrowych (TIK),
• matematyczno-przyrodniczych,
• porozumiewania się w językach obcych,
• postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej,
• umiejętności uczenia się – poprzez nauczanie eksperymentalne i doświadczanie
Dzięki realizacji tego projektu szkoła zostanie objęta profesjonalnym i kompleksowym procesem wspomagania w procesie edukacji uczniów.
Drukuj