Szkoła w Chmurze

Powiększ obraz

Jesteśmy innowacyjną Szkołą w Chmurze. Cały rok uczestniczyliśmy w Projekcie Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków. W ramach Projektu odbyły się:
• Szkolenia dla nauczycieli związane z nauką programowania
• Uruchomienie usługi Office 365 Education w szkołach.
• Szkolenia nauczycieli związane ze wdrożeniem usługi Office 365 Education.

Drukuj