Szkolne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2019

Powiększ obraz

W dniach 4 i 5 lutego 2019r. obchodziliśmy Tydzień Bezpiecznego Internetu 2019, Działania profilaktyczne podejmujemy przez cały rok, ale szczególnie zintensyfikowane są właśnie w lutym. Podczas obchodów DBI 2019 organizatorzy chcieli podkreślić także to, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.

W ramach tego przedsięwzięcia każda klasa podjęła aktywność związaną z przypomnieniem zasad bezpiecznego korzystania z zasobów sieciowych. Dla klas I-III jak również w klasach IV-VIII i III gimnazjum przeprowadzone zostały zajęcia o tej tematyce. Z tej okazji powstały też liczne prace plastyczne, konkursy i prezentacje multimedialne.

Dla uczniów klas IV-VIII i III gimnazjum odbyło się spotkanie z policją poświęcone bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu. Uczniowie obejrzeli filmy które zobrazowały niebezpieczne sytuacje, z jakimi można się spotkać w Internecie. Mowa była m.in. o upublicznianiu danych osobowych, piractwie czy cyberprzemocy.
Mówili również o odpowiedzialności karnej osób nieletnich. Poruszyli problemy związane ze spożywaniem alkoholu, paleniem papierosów, zażywaniem środków odurzających przez osoby nieletnie oraz związane z tym zachowaniem skutki prawne.

Drukuj