Test Kompetencji Językowych

Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych (kl. 7) przystąpią do sprawdzianu kompetencji językowych.

Pozytywny wynik jest przepustką do grup dwujęzycznych, gdzie język angielski nauczany jest na poziomie docelowym B1 w mocno rozszerzonej liczbie godzin, bo 6 godzin w klasie siódmej i 5 w kl. ósmej.

Wysoki poziom opanowania języka gwarantowany jest też przez naukę przedmiotów tj. matematyki, historii, plastyki, edb w języku angielskim.

Za kandydatów trzymamy kciuki:)

Drukuj