Samorząd Uczniowski

Aleksandra Wzorek  – przewodnicząca, Daria Karyś – zastępca, Alicja Ryś- zastępca,