Uczesniczymy w miedzynarodowym projekcie „Solidarność. Podaj dalej!”

Powiększ obraz

Podczas dwudniowego szkolenia w Warszawie p. dyrektor Aneta Januchta I p. Małgorzata Sańpruch poznawały innowacyjne metody pracy z uczniami łączące analizę współczesnych fotografii oraz warsztaty pisarskie.
Szkoła uczestniczy w programie międzynarodowym „#Solidarność_Podaj_dalej!”, który opiera się na prostym pomyśle: 21 marca, podczas #Międzynarodowego_Dnia_Walki_z_Dyskryminacją_i_Rasizmem, dzieci wysyłają kartki pocztowe z przekazem solidarności do losowo wybranych nieznajomych i liczą na ich odpowiedź.
Wcześniej na zajęciach uczą się analizować i interpretować #współczesnefotografie, odkrywać różnorodne znaczenia. Następnie uczą się wyrażać myśli i formułować tekst, biorąc udział w #warsztatachpisarskich.

2019_plakat_b2_solidarnosc-podaj-dalej

Drukuj