W klasie III odbyły się zajęcia z Ogólnopolskiego Programu – Uczymy Dzieci Programować.

Powiększ obraz
Zadaniem uczniów było odkodowanie kolorowych figur na podstawie podanego kodu.

Zajęcia wywołały duży entuzjazm wśród dzieci , gdyż bardzo chętnie rozwiązywały kolejne zadania.
Drukuj