Warsztaty profilaktyczne

Powiększ obraz

15.10.2018r. w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mąchocicach Kapitulnych, odbyły się zajęcia wychowawczo-profilaktyczne- przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości, we współpracy z Urzędem Gminy Masłów. Zajęcia prowadzili Kuratorzy Sądowi p. Katarzyna Bugaj i p. Adam Jończyk ze Stowarzyszenia Vis Legis.

W warsztatach brali udział uczniowie z następujących klas :

– klasy IV-VI „Wolontariat, to mnie wciąga, przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, poprzez kreowanie zachowań prospołecznych”

– klasy VII i VIII oraz III Gimnazjum „Moje życie, moja odpowiedzialność-o konieczności przestrzegania porządku prawnego, bez względu na wiek”.

Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

Drukuj