Informacje dot. organizacji pracy szkoły

Dyrektor Szkoły informuje, że od 25. 05. do 7. 06. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego nauczanie WSZYSTKICH uczniów klas 1-8 jest prowadzone nadal na dotychczasowych zasadach, tzn. odbywa się nauczanie na odległość.
Dyrektor informuje również, że na podstawie obowiązującego prawa oświatowego w szkole są organizowane:
• od 18. 05 – 7.06. br. zajęcia rewalidacyjne- zasady organizacji u nauczyciela rewalidanta,
• od 25.05  – 7.05. br. konsultacje dla uczniów kl. 8 – zasady organizacji będą umieszczone na stronie szkoły 25.05,
• od 1.06 – 7.06. br. – konsultacje dla uczniów kl. 4 – 7- zasady organizacji będą na stronie szkoły do dn.01.06.2020
Proszę wszystkich rodziców i uczniów zainteresowanych uczestnictwem w ww. zajęciach
o zapoznanie się z zamieszczonymi na e-dzienniku w plikach procedurami bezpieczeństwa w szkole oraz zasadami organizacji poszczególnych zajęć.
Dyrektor szkoły
Aneta Januchta
Drukuj