Znak Jakości: Szkoła Otwarta i Kreatywna

Powiększ obraz

Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego doceniło innowację prowadzoną w kl. 1-3 przez p. Zofię Gałę, Wiesławę Januchtę i Małgorzatę Kałużę z udziałem naszych rodziców.
Szkoła została uhonorowana „Znakiem Jakości: Szkoła Otwarta i Kreatywna”.
Ten nietuzinkowy sposób podejścia do nauki matematyki koordynują nauczyciele z pasją, angażując do tego działania również rodziców swych uczniów.
Serdecznie gratulujemy!

Drukuj