Zuch Semestralny

Powiększ obraz
We wtorek odbyło się wręczenie dyplomów dla uczniów klasy I i klasy II,
którzy 1-2 marca b.r.przystąpili do ogólnopolskiego konkursu Zuch
Semestralny i Zuch z języka angielskiego ogłoszonego przez Centrum
Edukacji Szkolnej w W-wie skierowanego do wszystkich uczniów klas I-III

szkół podstawowych. Treść sprawdzianów konkursowych obejmowała elementy
edukacji polonistycznej, matematycznej, społeczno-przyrodniczej oraz
znajomość słownictwa i podstawowych zwrotów z j. angielskiego. Do konkursu przystąpiło 5 uczniów z klasy I oraz 9 uczniów z klasy II.
Wśród nich dyplom laureata zdobyła Julia Wzorek z kl.I Pozostali
uczniowie otrzymali dyplomy uznania. Na pochwałę zasługuje fakt, że nasi
uczniowie ze swoimi wynikami uplasowali się powyżej średniej
krajowej.Brawo nasze ZUCHY!:-)
Drukuj