Żywienie 2022

Żywienie Odział Przedszkolny

Styczeń 2022 r.

Śniadanie 16 dni X 2,50 = 40,00 zł

Obiad 16 dni X3,00 = 48,00 zł

Luty 2022 r.

Śniadanie 20 X 2,50 = 50,00 zł

Obiad: 20 X 3,00 = 60,00 zł

Opłaty za styczeń ( łącznie z feriami), należy dokonać do dnia 05.01.2022 r. natomiast za miesiąc luty do 25.01.2022 r.

Osoby dokonujące opłaty przelewem powinny wpisać miesiąc, za który dokonują wpłaty.

Przelew należy dokonać oddzielnie za styczeń i luty.

Odliczenia dotyczące żywienia ze stycznia będą dokonywane w lutym.

Klasy I-VIII

Styczeń 2022 r.

Śniadania 6 dni X 2,50 = 15,00 zł

Obiad 6 dni X 3,00 =18,00 zł

Luty 2022 r.

Śniadanie 20 X 2,50 = 50,00 zł

Obiad: 20 X 3,00 = 60,00 zł

Opłaty za styczeń należy dokonać do dnia 05.01.2022 r. natomiast za miesiąc luty do 25.01.2022 r.

Odliczenia dotyczące żywienia ze stycznia będą dokonywane w lutym.

Osoby dokonujące opłaty przelewem powinny wpisać miesiąc, za który dokonują wpłaty.

Przelew należy dokonać osobno za styczeń i osobno za luty.

Drukuj